Održane konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora Donje i Gornje Vrbe

6.6.2014. 9:00:30

U četvrtak, 05. lipnja 2014. godine, u vijećnici Općine Gornja Vrba, održane su konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnog odbora Gornja Vrba i Vijeća mjesnog odbora Donja Vrba.

U Vijeće mjesnog odbora Gornja Vrba izabrani su Ivan Vuleta, Mato Duspara i Mijo Stojanac sa liste Gupe birača, nositelja liste Ivana Vulete, kao i Šimun Martinović, Mirko Sabo, Ivica Martić i Josip Hotovec  sa liste HDZ-a. Obzirom da Ivan Vuleta obnaša dužnost Općinskog načelnika, svoj mandat u Vijeću mjesnog odbora, kao nespojivu dužnost, stavio je u mirovanje, a u Vijeću ga je zamjenio Alen Tadić. Za predsjednika mjesnog odbora Gornje Vrbe je izabran Šimun Martinović, a za njegovog zamjenika Alen Tadić.

U vijeće Mjesnog odbora Donja Vrba izabrani su Danijel Odobašić, Josip Marunica i Damir Emanović sa liste Grupe birača, nositelja liste Danijela Odobašića, kao i Dalibor Vinaković i Stjepan Valjetić sa liste HDZ-a. Obzirom da Danijel Odobašić obnaša dužnost zamjenika Općinskog načelnika, svoj mandat u Vijeću mjesnog odbora, kao nespojivu dužnost, stavio je u mirovanje, a u Vijeću ga je zamjenio Matej Čalušić. Za predsjednika mjesnog odbora izabran je Damir Emanović, a za njegovog zamjenika Josip Marunica.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija