Podjela žutih kanti za odvojeno sakupljanje plastike

  • Naslovnica
  • Podjela žutih kanti za odvojeno sakupljanje plastike

Podjela žutih kanti za odvojeno sakupljanje plastike

15.12.2023. 16:36:37

Općina Gornja Vrba je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (8.760,00 EUR Fond, a ukupno 21.900,00 EUR) nabavila za sve korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada sa područja Općine Gornja Vrba kante za odvojeno sakupljanje plastike.

Kante će se podijeliti na kućnu adresu svim korisnicima tijekom slijedećeg tjedna, u suradnji sa tvrtkom Jakob Becker d.o.o. 

Za odvojeno sakupljanje plastike će još uvijek biti potrebno plastiku staviti u žutu vrećicu koju korisnici dobivaju od tvrtke Jakob Becker, a onda u žutu kantu. Međutim tijekom slijedeće godine se planira ukinuti podjela žutih vrećica za plastiku i plastika će se odvoziti samo iz kanti koje će se slijedeći tjedan podijeliti, a o čemu će svi biti posebno pravovremeno obaviješteni.

 Svi korisnici će uz kantu dobiti i Izjavu o zaprimanju navedene kante, koju je potrebno ispuniti, potpisati i vratiti u Općinu Gornja Vrba ubacivanjem u poštanski sandučić ili putem e-maila: opcina@gornja-vrba.hr