Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom

  • Naslovnica
  • Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom

Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom

21.7.2023. 11:53:38

Župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić danas, 21. srpnja 2023. g., je donijeo Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom na građevinama i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim kulturama, naročito višegodišnjim nasadima - voćnjacima i vinogradima na području svih jedinica lokalne samouprave u Brodsko-posavskoj županiji.

Pozivaju se svi oštećenici na području Općine Gornja Vrba da prijave štetu općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u roku od 8 dana od donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode (zaključno u subotu 29. srpnja 2023. g.)

Šteta se prijavljuje na propisanom obrascu  PN, koji se nalazi u privitku ovog teksta, a ispunjeni i potpisani obrazac može se dostaviti u ostavljenom roku osobno u općinu na adresu Braće Radić 1, Gornja Vrba ili putem elektroničke pošte na adresu:    opcina.gornja.vrba@gmail.com .

Ukazuje se prijaviteljima da su u obrascu za prijavu štete ( PN obrazac) dužni upisati Ukupan iznos prve procjene štete. Radi se o okvirnom iznosu štete , a točan konkretan iznos štete će se utvrđivati u daljnjem postupku. 

Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( „Narodne novine“ br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:
  - štete na imovini koja je osigurana 
 - štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine 
 - neizravne štete 
 - štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela 
 - štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom 
 - štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona 
 - štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine. 

Molimo sve prijavitelje da uz prijavu prilože i fotografije nastale štete, te drugu dokumentaciju (npr. računi itd.) kako bi se olakšao postupak procjene.