Općina Gornja Vrba je u tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja groblja u Gornjoj Vrbi

14.10.2022. 10:09:54

Općina Gornja Vrba je pristupila izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Gornja Vrba, sukladno Zakonu o grobljima i Zakonu o prostornom uređenju, a u svrhu formiranja novog groblja u Gornjoj Vrbi.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja i kartografski prikaz UPU-a u naselju Gornja Vrba mogu se preuzeti u privitku.Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija