Odvoz glomaznog otpada

7.7.2022. 8:55:15

U petak, 29. srpnja 2022. godine, tvrtka Jakob Becker d.o.o. će odvoziti glomazni otpad s područja Općine Gornja Vrba. U glomazni otpad se ne odlaže građevinski otpad, opasni otpad, tekući otpad, azbestne ploče, gume, električni i elektronički otpad, otpad od automobila, papir, staklo i otpad od tekstila. Sve što ne pripada glomaznom otpadu, neće biti odvezeno.

Sukladno posljednjim zakonskim izmjenama, glomazni otpad se ne smije kao prije odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno odložiti unutar dvorišta, u blizini ulaza u dvorište dostupno vozilu za sakupljanje otpada.

Također je novina da se za odvoz otpada potrebno prijaviti u tvrtku Jakob Becker d.o.o. u periodu od 25.07.2022. - 28.07.2022. g. od 08-12 h putem telefona 035/430-081 ili na e-mail info@jakob-becker.hr


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija