Izgradnja pješačko biciklističke staze u Ulici vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi

  • Naslovnica
  • Izgradnja pješačko biciklističke staze u Ulici vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi

Izgradnja pješačko biciklističke staze u Ulici vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi

28.3.2022. 9:41:50

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Vrijednost projekta:
      5.810.812,50 kn, a od toga 4.939.190,62 kn bespovratnih sredstava.

Svrha projekta:
      Cilj projekta je izgradnja pješačke i biciklističke staze u Ulici Vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi ukupne duljine 1.598,57 m koja se spaja na postojeću biciklističku stazu Grada Slavonskog Broda te ga tako povezuje preko Gornje Vrbe s Općinom Klakar (naselje Ruščica), a sve sa svrhom povećanja javnog prijevoza sa nultom emisijom štetnih plinova za potrebe odlaska na posao, rekreaciju i fitness, neformalna druženja na otvorenom i sl., odnosno podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva, rasta gospodarske aktivnosti i povećanja socioekonomskog napretka područja Općine Gornja Vrba, urbanog područja Grada Slavonski Brod i Brodsko-posavske županije.

Ciljne skupine i krajnji korisnici:
- stanovnici Općine Gornja Vrba;
- stanovnici urbanog područja Grada Slavonskog Broda;
- stanovnici Brodsko-posavske županije;
- poduzetnici  koji se nalaze na širem području nove biciklističke prometnice;
- turisti i turistički djelatnici.

Očekivani rezultati projekta:
- unapređenje biciklističke mreže Općine Gornja Vrba, Brodsko-posavske županije i urbanog područja Grada Slavonskog Broda;
- povećanje broja korisnika bicikla kao sredstva prjevoza u dnevnim putovanjima/migracijama;
- povećanje sigurnosti prometa;
- smanjenje prometnih gužvi;
- porast kvalitete života stanovnika;
- smanjenje zagađenja zraka ispušnim pinovima;
- povećanje atraktivnosti vizualnog identiteta Općine Gornja Vrba;
- unapređenje turističke ponude;
- povećanje broja posjetitelja i turista.