Obavijest o podjeli kanti za odvojeno prikupljanje papira

9.11.2021. 7:50:21

Općina Gornja Vrba se 2018. godine prijavila na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, koji se financira iz europskog Kohezijskog fonda. Temeljem ove prijave Općina Gornja Vrba je za odvojeno prikupljanje papira dobila 590 kanti ukupne vrijednosti 95.653,75 kn, koje se sada daju na korištenje korisnicima usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Kante će biti podijeljene svim korisnicima usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada sa područja općine, na način da će biti dostavljene na adresu svakog korisnika.

Kante će i nakon podjele ostati u vlasništvu Općine Gornja Vrba, a korisnici će ju koristiti za odvojeno prikupljanje starog papira i izvoziti po potrebi na javnu površinu svaki prvi utorak u mjesecu, kada koncesionar Jakob Becker d.o.o. odvozi plastiku, papir i staklo.

Kante se dostavljaju korisnicima na korištenje bez naknade, a nabava ovih kanti i usluga odvojenog prikupljanja papira se ne naplaćuje od korisnika. Cilj ove nabave kanti je poticanje korisnika na odvajanje otpada, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, a samim time i ukupni mjesečni troškovi korisnika.

Koncesionar Jakob Becker d.o.o. će i dalje svim korisnicima po odvezenom starom papiru dostavljati posebne vrećice za odvojeno prikupljanje papira, a koje će korisnici po tome ulagati u dostavljene plastične kante i u njima ih izvoziti na javnu površinu prvog utorka u mjesecu, a po odvozu će im u kanti biti ostavljena nova vrečica.


Zajedno sa kantama svim korisnicima se dostavlja i obrazac Izjave korisnika o preuzimanju plave kante za papir, koju je potrebno potpisati i vratiti u općinu Gornja Vrba na način da se ista osobno donese u općinu za vrijeme radnog vremena (7-15 sati radnim danima), ili ostavi u poštanskom sandučiću na ulazu u općinu, ili dostavi elektroničkim putem na mail: opcina.gornja.vrba@gmail.com


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija