Nastavak uređenja groblja u Gornjoj Vrbi

29.4.2021. 19:15:23

Uz sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nastavilo se sa uređenjem groblja u Gornjoj Vrbi.

Trenutno su u tijeku radovi na izgradnji sjeverne i istočne ograde na groblju, uz uređenje (asfaltiranje) pješačkog prilaza mrtvačnici. Radove sufinancira Ministarstvo u iznosu od 300.000,00 kn.

Nastavak je ovo projekta uređenja groblja u Gornjoj Vrbi, a za koje su se mještani mještani Gornje Vrbe opredijelili  u anketnom upitniku, kada se postavilo pitanje da li da se zgrada koja je bila izgrađena još 2012. godine, a koja nije bila završena prenamjeni u neku drugu svrhu ili da se završi i stavi u funkciju groblja. Pitanje se postavilo jer je zgrada i cijeli teren smješten na podvodnom terenu, nepogodnom za formiranje groblja.
Nakon što su se mještani, većinom iz razloga viših cijena grobnih mjesta na gradskom groblju u Slavonskom Brodu, gdje sada ukapaju svoje najbliže, odlučili da žele da se ovdje formira groblje, Općina je krenula sa radovima kako bi se ovaj prostor prilagodio za tu  svrhu.

U prvoj fazi je završena zgrada mrtvačnice uz nasipanje terena oko zgrade namijenjenog za ceremonijalni trg.
U drugoj fazi je nasipana na potrebnu visinu pristupna cesta sa parkiralištem te je izgrađena južna, kovana ograda sa ulaznom kapijom. Iste godine je uređen teren južno od mrtvačnice i posađene sadnice ukrasnog drveća i nasipan je čistom zemljom na potrebnu visinu teren sjeverno od mrtvačnice, koji je namijenjen za ukapanje pokojnih.
Ove godine se izvode gore opisani radovi na izgradnji sjeverne i istočne ograde te uređenju pješačkog pristupa mrtvačnici, a podnesen je i zahtjev za priključak na el. struju.

Nakon ovih radova pristupit će se izgradnji pješačke staze i redova na mjestu gdje će se graditi okviri za grobna mjesta, koja će se u konačnici moći kupiti za potrebe ukopa.

Nastavak je ovo ulaganja ove općinske vlasti u infrastrukturu groblja, nakon što je prije nekoliko godina omogućeno mještanima Donje Vrbe da svoje pokojne ukapaju na dostojanstven način u uređenom prostoru na groblju u Donjoj Vrbi, a ne posljednim ispraćajem pješke od kuće do groblja ponekad i preko 2 km.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija