IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

23.9.2020. 14:18:03

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Općina Gornja Vrba nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućuje pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unapređenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Općina Gornja Vrba nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Gornja Vrba koje se nalazi na adresi https://www.gornja-vrba.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.gornja-vrba.hr je djelomično u skladu s Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

neusklađenosti s Zakonom:
- Nije moguća promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja)
- Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
- Ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici
- Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže atribute
- Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže kratak tekstualni opis
- Opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja - Poveznice u tekstu na stranici nisu podcrtane ili označene na drugi jasan način
- Poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
- Nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje smo putem tipkovnice

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22.09.2020. g.prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Gornja Vrba.

Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020.

Općina Gornja Vrba će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Gornja Vrba.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina.gornja.vrba@gmail.com

Postupak praćenja provedbe propisa 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Dodatak za digitalnu pristupačnost

Općina Gornja Vrba je u pripremi dodatka mrežnoj stranici pomoću kojeg će se otkloniti svi nedostaci, odnosno neusklađenost sa Zakonom.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija