Izgradnja prometnice u Brkićevoj ulici u naselju Gornja Vrba

  • Naslovnica
  • Izgradnja prometnice u Brkićevoj ulici u naselju Gornja Vrba

Izgradnja prometnice u Brkićevoj ulici u naselju Gornja Vrba

3.6.2020. 9:40:50

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj(EPFRR)

Projekt je sufinanciran kroz:
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima.
Podmjera 7.2 "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive     izvore energije i uštedu energije"
Provedba tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta"

Ukupna vrijednost projekta je 1.981.343,10 kn.

EU sufinanciranje projekta je 85%. a iz proračuna RH 15%.

Opis projekta:
Izgradnja asfaltiranog kolnika u Brkićevoj ulici u Gornjoj Vrbi, koja je do sada bila makadamska cesta, ukupne duljine 282,56 m, kao i izgradnja asfaltiranih pješačkih staza ukupne duljine 566 m, a širine 2,5 m.

Ciljevi projekta:
Opći cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete života i unapređenje lokalnog razvoja kroz ulaganje i razvoj javne infrastrukture.
Specifični ciljevi ovog projekta su povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, povećanje sigurnosti pješaka te podizanje kvalitete prometnog sustava u naselju Gornja Vrba.