Kontakt za upite građana vezano za novonastalu situaciju sa epidemijom novog koronavirusa COVID-19

19.3.2020. 14:52:02

Stožer civilne zaštite Općine Gornja Vrba uspostavlja kontakt telefon i E-mail za upite građana u vezi funkcionioranja u novonastalim okolnostima u njihovoj sredini, a vezano uz pojavu epidemije novog koronavirusa COVID-19.

Kontakt broj: 035/456-164

E-mail: opcina.gornja.vrba@gmail.com


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija