Obvezno zaprimanje e-računa od 1.7.2019. g.

3.7.2019. 13:44:28

Općina Gornja Vrba, kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/18), koji je propisao obvezu zaprimanja i izdavanja e-računa u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavnu nabavu roba i usluga. Slijedom navedenoga Općina Gornja Vrba od 1.7.2019. g. ne može zaprimati ni plaćati račune koji su poslani poštom ili putem elektroničke pošte u PDF formatu.

Obveza primjene e-računa odnosi se i na postupke kada se plaćanje vrši temeljem narudžbenice, dakle i na nabave male vrijednosti.

Molimo sve naše dobavljače da nam od 1. srpnja 2019. godine dostavljaju isključivo e-račune, račune izdane u elektroničkom obliku poslane putem informacijskog posrednika.

Za Općinu Gornja Vrba posrednik za zaprimanje e-računa je FINA. Dostavljanje elektroničkih računa moguće je i putem ostalih davatelja usluga, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.





Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija