Održan sastanak mještana Općine Gornja Vrba sa predstavnicima Osnivača škole

17.6.2019. 22:30:49

Općina Gornja Vrba je organizirala sastanak mještana sa predstavnicima osnivača OŠ "Vladimir Nazor" Slavonski Brod, kako bi se predstavio plan organizacije rada Područne škole "Vladimir Nazor" u Ruščici.

Ispred osnivača sastanku su prisustvovali zamjenik gradonačelnika Grada Slavonskog Broda Hrvoje Andrić i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda Vesna Zlatarević. Organizatori sastanka bili su Općinski načelnik Ivan Vuleta i njegov zamjenik Danijel Odobašić, a prisutni su  bili brojni mještani sa područja Općine Gornja Vrba, kao i Općine Klakar

Zamjenik gradonačelnika Hrvoje Andrić uvodno je prezentirao situaciju vezano za opremanje škole u Ruščici, koja bi prema tome trebala početi sa radom od iduće školske godine na način da bi ju pohađali učenici od 1. do 8. razreda sa područja Općine Gornja Vrba i Općine Klakar. Zamjenik gradonačelnika ističe da se škola upravo oprema sredstvima  u vrijednosti od 1.000.000,00 kn koje je osnivač dobio za tu svrhu od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a predviđeno je da ju pohađa 480 učenika. 
Napominje da bi se djeca do škole prevozila autobusima i to posebno djeca od 1. do 4. razreda, a posebno djeca od 5. do 8. razreda.
Također ističe kako bi se ovakvom organizacijom u novo opremljenoj školi omogućio jednak pedagoški standard za sve učenike ovih općina.

Nakon njegovog izlaganja svoje mišljenje izrazili su i mještani, izražavajući svoje neslaganje sa ovakvim prijedlogom osnivača, da se ukinu sve ostale  škole na području naše dvije općine, smatrajući to udarom na vitalne interese naših sela, u kojima bi  se ukidanjem škola još više narušila demografska slika.
Osim toga izražavaju zabrinutost i nezadovoljstvo da se djeca od prvog razreda prevoze autobusom do škole u Ruščici, jer smatraju da nisu dovoljno zrela za samostalno putovanje i da im se dovoljno ne jamči sigurnost djece takvim načinom prijevoza. Nadalje, na opaske da bi se ovakvom organizacijom nastave izbjegli kombinirani razredi u seoskim školama do 4. razreda, mještani ističu da nemaju ništa protiv takve organizacije rada, jer je iz vlastitih iskustava i rezultata koje su postigla djeca iz tih seoskih škola vidljivo da zbog toga nisu u nepovoljnijem položaju, niti zaostatku.
Mještani Donje Vrbe također su se usprotivili promjeni upisnog područja, zahtjevajući da djeca iz Donje Vrbe nastave pohađati OŠ "Ivan Goran Kovačić" Slavonski Brod, a kao prilog tome navode 60-godišnju tradiciju pohađanja te škole,  te prometnu nepovezanost Ruščice i Donje Vrbe javnim prijevozom.

Zamjenik načelnika Danijel Odobašić ustvrdio je da prijedlog mreže osnovnih škola Grada Slavonskog Broda u ovom obliku još nije usvojen te je pozvao predstavnike osnivača da pri donošenju takve Odluke  na Gradskom Vijeću Grada Slavonskog Broda uvaže interese i mišljenja koje su mještani iskazali na ovom sastanku.

Načelnik Vuleta na kraju je zahvalio svima na sudjelovanju na sastanku na kojem su se jasno i nedvosmisleno iskazali stavovi svih mještana da se zadrže škole u našim selima te im dao podršku u njihovim nastojanjima.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija