U subotu održana akcija prikupljanja otpada uz županijsku cestu između Gornje i Donje Vrbe

  • Naslovnica
  • U subotu održana akcija prikupljanja otpada uz županijsku cestu između Gornje i Donje Vrbe

U subotu održana akcija prikupljanja otpada uz županijsku cestu između Gornje i Donje Vrbe

2.4.2019. 10:01:19

U subotu 30. ožujka održana je akcija prikupljanja nepropisno odbačenog otpada uz županijsku cestu između Gornje i Donje Vrbe. Zahvaljujemo mještanima i predstavnicima udruga koji su se odazvali pozivu na akciju i na taj način poslali poruku zagađivačima okoliša da je to naš životni prostor koji moramo održati čistim i urednim i da daljnje zagađivanje mora prestati.

Općina Gornja Vrba je već ranije na ovoj lokaciji na nekoliko mjesta postavila natpisne ploče na kojima je jasno izrečena zabrana odbacivanja otpada na tom mjestu. Obzirom da se i dalje nastavilo sa zagađivanjem, Općina Gornja Vrba planira nabavu kamera koje će pokriti najkritičnije točke te na taj način pokušati smanjiti odnosno zaustaviti nepropisno odlaganje otpada na toj i drugim lokacijama.