U tijeku su radovi na energetskoj obnovi mjesnog doma u Donjoj Vrbi

19.10.2018. 14:56:01

U tijeku su radovi na energetskoj obnovi mjesnog doma u Donjoj Vrbi. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više informacija o projektu u nastavku:

Informacije o projektu:

Naziv projekta:
Energetska obnova zgrade Društvenog doma Donja Vrba na adresi Sv. Filipa i Jakova 143 Donja Vrba

Kratki opis projekta:
Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi društvenog doma provedbom mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti objekta kako bi se poboljšali opći uvjeti za korisnike društvenog doma, mještana Općine Gornja Vrba, civilnih društava i ostalih korisnika.
Povećanjem toplinske zaštite vanjskog zida, povećanjem toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru te zamjenom vanjske stolarije radi poboljšanja energetskih svojstava zgrade ostvariti će se prihvatljivi koeficijenti prolaska topline za vanjske zidove, stropnu konstrukciju prema tavanu ulaz, stropnu konstrukciju prema tavanu sala te za vanjsku stolariju.
Najznačajniji očekivani učinci provedbe povećanja energetske učinkovitosti su ušteda energije za grijanje te smanjenje emisije CO2.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Provedbom energetske obnove zgrade društvenog doma ostvariti će se sljedeći ciljevi:
- ušteda toplinske energije za 35.784,84 kWh/godišnje (63%),
- ušteda primarne energije za 59%,
- smanjenje emisije stakleničkih plinova za 7,88 t/god (63%),
- objekt energetskog razreda C.

Ukupan iznos projekta: 423.589,13 HRK
Iznos EU potpore: 263.328,10 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 03/2016 – 12/2018

Kontakt osoba za više informacija:
Danijel Odobašić, E – mail: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hrEuropska unija
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Relevantne stranice:
Europski strukturni i investicijski fondovi: https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Gornja Vrba

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija