Poziv studentima za podnošenje zahtjeva za financijsku potporu

17.10.2018. 14:14:23

Pozivamo sve studente sa prebivalištem na području Općine Gornja Vrba da do kraja listopada 2018. godine podnesu zahtjev za dodjelu financijske potpore.

I u ovoj godini će se svim redovitim studentima dodjeljivati financijska potpora u visini 400,00 kn mjesečno kroz devet mjeseci tijekom akademske godine 2018/2019. Isplate će početi u studenom za listopad.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore, sa popisom svih potrebnih dokumenata nalazi se u privitku, a može se preuzeti i u općini.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija