10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

14.9.2018. 9:21:26

U srijedu 5. rujna 2018. godine održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. u nastavku se mogu pregledati i preuzeti odluke i izvješća koji su usvojeni na sjednici.

DNEVNI RED:

1. Odluka o početku mirovanja vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
2. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2018. godinu;
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba zs 2018. godinu;
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2018. g.;
5. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2018. g.;
6. Izmjene Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine   
     Gornja Vrba za 2018. g.;
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. - 30.06. 2018. g.;
8. Rješenje o zamjeni člana Mandatne komisije;
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
    rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu;
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija