Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

4.9.2018. 14:17:23

Za srijedu 05. rujna 2018. g. je sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Dnevni red i radni materijali za sjednicu mogu se preuzeti u nastavku.

DNEVNI RED: - Aktualni sat 1. Izvješće mandatne komisije; (dostavlja se na sjednici Op6inskog vijeia) 2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Gornja Vrba za 20l8.god.; 3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja vrba za 2018. g.; 4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 20l8.god.; 5. lzmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 20l8.god.; 6. Izmjene Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2018.god.; 7. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01,- 30.06.2018.godine; 8. Rješenje o zamjeni člana Mandatne komisije; 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu; 10.BROĐANKA d.o.o., - Zahtjev za produžetak radnog vremena.Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija