Općina Gornja Vrba sa Fondom za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost potpisala Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

25.7.2018. 10:59:25

Općina Gornja Vrba se javila na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te je temeljem toga danas sa Fondom potpisan Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Sredstva za nabavu spremnika se procjenjuju u iznosu od 278.998,10 kn, a za što se 85% osigurava iz fondova EU (Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.), a 15 % iz Proračuna Općine.

Realizacijom ovog projekta, za sva kućanstva na području Općine Gornja Vrba bit će nabavljeni plastični spremnici od 120L za odvojeno prikupljanje papira i komposteri za biorazgradivi otpad.

Plastika će se i dalje skupljati u vrečicama koje će osigurati koncesionar Jakob Becker d.o.o.

Metal, plastika, tekstil itd. se mogu bez naknade odvesti u reciklažno dvorište tvrtke Jakob Becker d.o.o.

Cilj ovog projekta je smanjenje količine komunalnog otpada, odnosno povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada za 4% u odnosu na 2016. godinu.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija