09. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

11.6.2018. 12:06:19

U četvrtak 07. lipnja 2018. g. održana je 09. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Odluke i zaključci koji su doneseni na sjednici mogu se preuzeti u nastavku.

Dnevni red:
- Aktualni sat -
- Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017.god.,
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.godine,
 3. Prijedlog Poslovnika općinskog vijeća Općine Gornja Vrba,
 4. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gornja Vrba ,
 5. Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Gornja Vrba,
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Vrba,  - Prijedlog općinskog načelnika za izmjenu Plana upravljanja imovinom
 8. Prijedlog Odluke o prodaji dionica Općine Gornja Vrba u trgovačkom društvu PEVEC d.d.
 9. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Gornja Vrba u dječjim vrtićima
 10. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gornja Vrba u 2017.godini,
 11. Ministarstvo uprave: Izmjena granica jedinica lokalne samouprave, odgovor
 12. Odluka o početku 1. faze izgradnje svlačione sa tribinama na k.č.br. 852 k.o. Vrba
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija