8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

6.6.2018. 8:43:25

U utorak 27. ožujka 2018. g. održana je 08. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Odluke, programi i izvješća koji su na sjednici usvojeni mogu se preuzeti u nastavku.

Dnevni red:

- Aktualni sat
- Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
 1. Prijedlog Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba;
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom;
 3.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba;
 4.  Prijedlog Odluke o pokretanju I. izmjena i dopuna UPU naselja Gornja Vrba;
 5. Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2018. g.
 6. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. g.;
 7. Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih zgrada za 2017. g.;
 8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. g.
 9. Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2017. g.;
 10. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. g.;
 11. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. g.
 12. Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. g.
 13. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Gornja Vrba u 2017. g.;
 14. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2017.-31.12.2017. godine;
 15. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba u 2017. g.;
 16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2017. g.;
 17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunlane infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017.g.;
 18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2017. g.;
 19. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. g.;
 20. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornja Vrba.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija