7. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

21.2.2018. 12:40:01

U utorak 30. siječnja 2018. godine održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Dnevni red i Odluke koje su donesene na sjednici mogu se preuzeti u nastavku.

Dnevni red:
- aktualni sat -

  1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornja Vrba;
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Gornja Vrba;
  3. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gornja Vrba;
  4. Statut Općine Gornja Vrba
  5. Odluka o dopunama Plana gospdarenja otpadom Općine Gornja Vrba 2017.-2022.Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija