6. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

5.2.2018. 14:54:03

U četvrtak 21. prosinca 2018. godine održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba na kojoj je usvojen Proračun za 2018. godinu. Proračun i ostale odluke mogu se preuzeti u nastavku.

Dnevni red:

- aktualni sat
- verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća

  1. Proračun Općine Gornja Vrba za 2018. g. sa projekcijama za 2019. i 2020. g.;
  2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2018. g.;
  3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2018. g.;
  4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2018. g.;
  5. Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2018. g.;
  6. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2018. g.;
  7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2018. g.;
  8. Odluka o općinskim porezima Općine Gornja Vrba;
  9. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Gornja Vrba u 2017. g.;
  10. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2018.-2020. g.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija