5. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

27.12.2017. 14:43:41

U četvrtak 07. prosinca 2017. godine održana je 05. sjednica Općinskog vijeća. Dnevni red zajedno sa odlukama koje su usvojene na sjednici mogu se preuzeti u nastavku.

Dnevni red:

- Aktualni sat
- Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
 - Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
   Općini Gornja Vrba za 2017. godinu;
- Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2017. g.;
- Izmjene Programa Javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba
  za 2017. g.;
- Izmjene Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
2. Odluka o izboru članova za statutarno-pravna pitanja;
3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornja Vrba;
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Gornja Vrba;
5. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od 
    požara na poljoprivrednom zemljištu;
6. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Vrba za 2018. godinu;
7. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba;
8. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za razdoblje 2017.-2022. godine.
9. Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva;
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu
       Općine Gornja Vrba.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija