3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

18.9.2017. 13:12:38

U srijedu 13. rujna 2017. godine održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Odluke i zaključke koji su doneseni na sjednici mogu se preuzeti u nastavku.

Dnevni red:
- aktualni sat-

  1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. g.;
  2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 1.1.2017.-30.6.2017. g.;
  3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2017. g.;
  4. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba;
  5. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. g.;
  6. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2017. g.                                                          - Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. g.;
  7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. g.;                                                                                                    - Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2016. g.;
  8. Odluka o izboru članova Odbora za financije i proračun;
  9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija