Sazvana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

28.2.2017. 14:44:38

Pozivamo sve roditelje djece rođene od 1.4.2010. g. - 31.3.2011. g. da se jave u Općinu Gornja Vrba radi upisa djece u predškolski program.

Dnevni red:
- Aktualni sat -

 1. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba;
 2. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Gornja Vrba;
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora;
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Vrba za 2017. g. (prijedlog će biti dostavljen vijećnicima neposredno pred početak sjednice);
 6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za razdoblje od 1.7.2016. - 31.12.2016. g.;
 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016.g.;
 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Gornja Vrba za 2016. g.;
 9. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za područje Općine Gornja Vrba u 2016. g.;
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za Općinu Gornja Vrba u 2016. g.;
 11. Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u Općini Gornja Vrba za 2017. g.;
 12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 2016. g.;
 13. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gornja Vrba za 2016. g.;
 14. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o utrošenim sredstvima korisnika Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. g.;
 15. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb BPŽ: Prijedlog za imenovanje mrtvozornika.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija