Sazvana 18. sjednica Općinskog vijeća

30.11.2016. 14:43:40

Za danas 30. studenog 2016. godine u 18:00 sati sazvana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. U nastavku se može pogledati dnevni red i preuzeti prijedloge odluka koje će biti na dnevnom redu sjednice.

Dnevni red:

- aktualni sat-

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu;
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gornja Vrba;
3. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zašteite u Općini Gornja Vrba;
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju ceste u Brkićevoj ulici u Gornjoj Vrbi;
5. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva;
6. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;
7. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;
8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2016. godinu;
9. Izmjene Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2016. godinu.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija