Sazvana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

31.8.2016. 14:32:11

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba sazvana je za 06.09.2016. godine. Dnevni red i prijedloge odluka, izvješća i programa mogu se pogledati u nastavku.

Dnevni Red.

- Aktualni sat -
1. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu;
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 1.1.2016.-30.6.2016. g.;
3. Program utroška sredstava ostvrenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016. g.;
    - Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2015. g.;
4. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. g.;
    - Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. g.;
5. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini.;
    - Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2015. g.;
6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Gornja Vrba.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija