Sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

4.8.2016. 12:50:37

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Općina Gornja Vrba uspostavlja sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te sustav evidentiranja odbačenog otpada.

Ukoliko primjetite nepropisno odbačeni otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac (može se preuzeti dolje u nastavku) i isti dostaviti u Općinu Gornja Vrba na adresu: Općina Gornja Vrba, n/p komunalni redar, Braće Radić 1, 35208 Gornja Vrba ili putem e-maila: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr.

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija, Općina Gornja Vrba će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija