U mjesnom domu u Gornjoj Vrbi TKD klub Škorpion održao Hapkido seminar

17.6.2015. 7:22:13

U nedjelju 14. lipnja 2015. godine, taekwondo klub Škorpion Gornja Vrba je organizirao besplatni Hapkido trening seminar otvoren za sve.

Seminaru su osim domaćina prisustvovali Combat centar Zagreb, Hapkido cro tim i Taekwando klub Vukovi iz Nove Gradiške. Održavale su se tehnike padova, osnove samoobrane te sportska borba u taekwandou. Također je i najmlađima omogućeno da kroz sportsku borbu pokažu naučeno i da steknu nova prijateljstva.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija