Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

9.3.2015. 15:40:33

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba je sazvao 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba, a koja će se održati u utorak 10. ožujka 2015. godine. u 18:00 sati. Dnevni red sjednice, Zapisnik s prošle sjednice i materijale za sjednicu možete pogledati u nastavku.

DNEVNI RED:
-AKTUALNI SAT-
1. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Vrba
2. Prijedlog Odluke o dojeli javnih priznanja Općine Gornja Vrba
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Gornja Vrba
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba
5. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Gornja Vrba.
6. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Gornja Vrba.
7. Prijedlog izmjene Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2015. godinu.
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period od 01.07.2014. do 31.12.2014. godine
9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Gornja Vrba u 2014. godini.
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2014. godinu.
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2014. g.
12. Izvješće korisnika o utrošku sredstava Proračuna Općine Gornja Vrba za 2014. godinu.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija