Sazvana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

1.12.2014. 14:57:43

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Jurić je sazvao 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba koja će se održati u srijedu 03.12.2014. godine. Dnevni red i nacrte odluka možete pogledati u nastavku.

DNEVNI RED:

- Aktualni sat-

1. Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Gornja Vrba
2. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom   gospodarstvu u općini Gornja Vrba za 2014. godinu.
3. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2014. godinu
4. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba sa Zakonom o prostornom uređenju.
5. Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske županije
6. Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko-posavske županije.

    U nastavku možete preuzeti nacrte gore navedenih Odluka, Programa i izvješća, kao i zapisnik s prošle 7. sjednice Općinskog vijeća.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija