Obavijest o provedbi programa predškole

2.10.2014. 9:08:13

Obzirom da je novi Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)stupio na snagu, a njime je propisano da se program predškole provodi od 1. listopada do 31. svibnja i traje ukupno 250 sati godišnje, 29. rujna 2014. godine u Vinkovcima je održan sastanak predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave i ravnatelja dječjih vrtića i osnovnih škola sa područja Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.

Na sastanku je utvrđeno da program predškole do daljnjeg neće početi, a još uvijek se ne zna hoće li se Program provoditi u trajanju od 150 sati kao do sada ili 250 sati.
Prema tome, do daljnjeg predškolski program neće početi s provedbom, a sve nove informacije će pravovremeno biti objavljene na web stranicama Općine Gornja Vrba.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija