7. sjednica Općinskog vijeća

7. sjednica Općinskog vijeća

16.9.2014. 11:24:00

7. sjednica općinskog vijeća Općine Gornja Vrba održana je 09. rujna 2014. godine, a u nastavku možete pogledati dnevni red sjednice.

DNEVNI RED:

- Aktualni sat -
1. Odluka o izmjueni i dopuni Proračuna Općine Gornja Vrba;
2. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Gornja Vrba za 2014. godinu;
3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Gornja Vrba;
4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za područje Općine Gornja Vrba;
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba;
6. Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu;
7. Prijedlog Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnjih nakanda za korištenje;
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine;
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Gornja Vrba;
10. "ŠTEFANČIĆ" Proizvodnja vina od malina - Zamolba;
11. NJONJO j.d.o.o. - Zamolba
12. Zamolba Vipnet d.o.o. za zakup dijela građevinskog zemljišta