Natječaji i Nabava

Natječaji i Nabava

Objavljeno nadmetanje za postupak: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Općini Gornja Vrba (Brkićeva ulica)

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik), 30.05.2018. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak:Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Općini Gornja Vrba pod brojem objave: 2018/S 0F2-0014067

  • 30.5.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Objavljujemo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Gornja Vrba“ Ev.br.: 26/2018

  • 28.5.2018.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U OPĆINI GORNJA VRBA Naručitelj Općina Gornja Vrba planira pokrenuti postupak javne nabave za: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Gornja Vrba

  • 17.5.2018.

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11