Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta "Rupača" u Gornjoj Vrbi

  • Naslovnica
  • Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta "Rupača" u Gornjoj Vrbi

Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta "Rupača" u Gornjoj Vrbi

3.9.2021. 9:08:12

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj(EPFRR)

Projekt je sufinanciran kroz: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Podmjera 7.4 "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" Provedba tipa operacije 7.4.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnmih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije"

Procijenjeni iznos potpore za ovaj projekt iznosi 229.787,50 kn

EU sufinanciranje projekta je 90%. a iz proračuna RH 10%.

Opis projekta: Rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta, sa novim igračkama i ogradama

Ciljevi projekta: Doprinos održivom razvoju lokalne zajednice kroz proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme, čime će se osigurati uređen prostor za slobodno vrijeme roditelja sa malom djecom i djeci mlađeg uzrasta što doprinosi poboljšanju kvalitete života i revitalizaciji područja koje zaostaje za nacionalnim prosjekom prema stupnju razvijenosti.