Akcija prikupljanja i uklanjanja otpada uz županijsku cestu između Gornje i Donje Vrbe

27.3.2019. 14:46:20

Općina Gornja Vrba, u suradnji sa tvrtkom Jakob Becker d.o.o. organizira akciju prikupljanja nepropisno odbačenog otpada uz županijsku cetu između Gornje i Donje Vrbe. Pozivaju se sve udruge i mještani sa područja Općine Gornja Vrba da se priključe akciji i na taj način pošaljemo poruku da se zaustavi daljnje onečišćavanje.

Akcija će se održati u subotu 30. ožujka 2019. g. sa početkom u 9:00 sati, a polazište će biti od kapelice na ulazu u Donju Vrbu.

Općina Gornja Vrba će osigurati rukavice i vreće za otpad, kao i osvježenje za sve koji budu sudjelovali u akciji.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija