Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelj odjela za financije i proračun

14.2.2018. 11:25:45

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme


u Općinu Gornja Vrba, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto
- VODITELJ ODJELA ZA FINANCIJE I PRORAČUN
    - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Prilog:
- Javni natječaj
- Upute i obavijesti kandidatima

Poveznice:
- prednost kod zapošljavanja:    https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
- dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:    https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija