2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

27.7.2017. 14:31:18

U četvrtak 29. lipnja 2017. g. održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Dnevni red sa odlukama i zaključcima sa sjednice može se preuzeti u nastavku.

Dnevni red:

- Aktualni sat-
1.  Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. g.;
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2016. g.;
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2017. g.;
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. g.;
5. Prijedlog Odluke o  odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova;
6. Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Gornja Vrba;
7. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;
8. Prijedlog Odluke o pokretanju III. izmjena i dopuna PPU Gornja Vrba;
9. Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
10. Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za javnu nabavu;
11. Prijedlog za imenovanje člana Odbora za izbor i imenovanja;
12. Prijedlog za imenovanje člana Mandatne komisije.Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija