1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

29.6.2017. 11:34:00

1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 07. lipnja 2017. godine. Dnevni red sjednice može se preuzeti u nastvaku.

Dnevni red:

- Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatnog povjerenstva;
2. Izvješće Mandatanog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba;

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika;
- Svečana prisega članova Općinskog vijeća;

3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja;
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija