21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

7.4.2017. 10:19:23

U srijedu 29. ožujka 2017. godine održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba na kojoj su donesene odluke i zaključci koji se mogu preuzeti u nastavku.

Dnevni red:

- Aktualni sat -

  1.  Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu;
  2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2016. g.;
  3. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije;
  4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja na području Općine Gornja Vrba;
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju svlačionice sa tribinama na nogometnom igralištu u Gornjoj Vrbi;
  6. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje za mrtvozornika na području Općine Gornja Vrba;
  7. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova obračuna i naplate općinskih poreza Općine Gornja Vrba;
  8. Izmjena Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Vrba.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija