20. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

6.3.2017. 14:22:10

U utorak 28. veljače 2017. godine održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Odluke i Zaključci doneseni na 20. sjednici se mogu pruzeti u nastavku.

Dnevni red:
- Aktualni sat -

 1. Odluka o dosjeli javnih priznanja Općine Gornja Vrba za 2017. g.;
 2. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba;
 3. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Gornja Vrba;
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva;
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora;
 6. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 1.7.2016. - 31.12.2016. godine;
 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;
 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;
 9. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2016. g.;
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u području društvenih djelatnosti u Općini Gornja Vrba za 2016. g.;
 11. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2017. g.;
 12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 2016. g.;
 13. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gornja Vrba za 2016. g.;
 14. Odluka o usvajanju izvješća o utrošenim sredstvima korisnika proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. g.;
 15. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Gornja Vrba;
 16. Zaključak o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje koncesije za obavljanje komunalne usluge dimjnačarske djelatnosti za područje Općine Gornja Vrba;
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. g.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija