19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

24.1.2017. 8:47:02

U ponedjeljak 19. prosinca 2016. godine održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba na kojoj je usvojen Proračun Općine Gornja Vrba za 2017. godinu. Proračun i ostale odluke i programi koji su usvojeni na ovoj sjednici mogu se preuzeti u nastavku...

Dnevni red:

- aktualni sat -

 1. Proračun Općine Gornja Vrba za 2017. godinu, sa projekcijom  za 2018. - 2019. godinu;
 2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. godinu;
 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2017. godinu;
 5. Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
 6. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba;
 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;
 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2017.-2019. godine za Općinu Gornja Vrba;
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama;
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija