18. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

23.1.2017. 9:31:26

U srijedu 30. studenog 2016. godine održana je 158. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Odluke, zaključke i izvješća koji su doneseni na sjednici mogu se preuzeti u nastavku.

Dnevni red:

- aktualni sat -

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu;
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gornja Vrba;
  3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gornja Vrba;
  4. Odluka o davanju suglasnostiza provedbu ulaganja u izgradnju ceste u Brkićevoj ulici u Gornjoj Vrbi;
  5. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva;
  6. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;
  7. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;
  8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2016. godinu;
  9. Izmjene Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2016. godinu.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija