17. sjednica Općinskog vijeća

19.9.2016. 9:40:36

U utorak 06. rujna 2016. godine održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Odluke i zaključci koji su doneseni na sjednici mogu se preuzeti u nastavku.

Dnevni red: - Aktualni sat- 1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu; 2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 1.1.2016-30.6.2016. g.; 3. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016. g.; - Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2015. g.; 4. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2016. g.; - Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. g.; 5. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini.; - Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2015. g.; 6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Gornja Vrba. 7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. g.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija