16. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

3.8.2016. 12:32:01

U utorak 07. lipnja 2016. godine održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba na kojoj su donesene odluke i zaključci koji se mogu preuzeti u nastavku.

DNEVNI RED:

- aktualni sat-

1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015. godinu;
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2015. g.;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. g.;
4. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. g.
5. Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. g.;
6. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba;
7.Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Gornja Vrba;
8. Pravilnik o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima Proračuna Općine Gornja Vrba;
9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za razdoblje 1.7.2015.-31.12.2015. g.;
10. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2015. g.;
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2015. g.;
12. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gornja Vrba u 2015. g.;
13. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija