15. sjednica Općinskog vijeća

27.4.2016. 9:24:00

U utorak 08. ožujka 2016. godine održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Na sjednici u donesene odluke i zaključci koji se mogu preuzeti u nastavku.

DNEVNI RED:

- aktualni sat
1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Vrba za 2016. godinu (usmeni prijedlog);
2. Prijelog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Vrba;
3. Prijelog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti;
4. Prijedlog Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Gornja Vrba;
5. Plan mreže predškolskih ustanova na podučju Općine Gornja Vrba;
6. Prijedlog za suce porotnike za Općinskik sud u Slavonskom Brodu;
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 2015. godinu;
8. Izvješće o utrošku sredstava Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015. godinu.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija