09. sjednica Općinskog vijeća

23.12.2014. 8:00:28

Na 09. sjednici Općinskog vijeća usvojen je Proračun Općine Gornja Vrba za 2015. godinu. U nastavku možete pogledati dnevni red sjednice te preuzeti Proračun i druge Odluke, kao i zapisnik sa 08. sjednice.

DNEVNI RED: - Aktualni sat- 1. Prijedlog Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015. godinu sa projekcijom za 2016.-2017. godinu; 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015. godinu; 3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2015. godinu; 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2015. godinu; 5. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u 2015. godini za Općinu Gornja Vrba; 6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2015. godini za Općinu Gornja Vrba; 7. Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2014. godini; 8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2015. godini; 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2015. godinu; 10. Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Gornja Vrba
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija