8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

11.12.2014. 9:11:22

08. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba je održana 03. prosinca 2014. godine. U nastavku možete preuzeti zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća, kao i pogledati dnevni red i preuzeti materijale sa 08. sjednice Općinskog vijeća.

DNEVNI RED:

- Aktualni sat-

1. Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Opšine Gornja Vrba;
2. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2014. godinu;
3. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2014. godinu;
4. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba sa Zakonom o Prostornom uređenju;
5. Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske županije;
6.Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko-posavske županije.
Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija