E Savjetovanje

E Savjetovanje

Poziv na prethodno savjetovanje - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Općina Gornja Vrba objavljuje poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornja Vrba. Pozivaju se svi zainteresirani da temeljem popunjavanja obrasca, koji se može preuzeti ispod ovog teksta, dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi nacrt Odluke na e-mail adresu: opcina@gornja-vrba.hr zaključno do 10.06.2024. g.

  • 3 November, 2019
Poziv na prethodno savjetovanje - Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Vrba

Općina Gornja Vrba objavljuje poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Vrba. Pozivaju se svi zainteresirani da temeljem popunjavanja obrasca, koji se može preuzeti ispod ovog teksta, dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi nacrt Odluke na e-mail adresu: opcina@gornja-vrba.hr zaključno do 09.03.2024. g.

  • 3 November, 2019
Poziv na prethodno savjetovanje - Prijedlog Proračuna Općine Gornja Vrba za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Općina Gornja Vrba objavljuje poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Gornja Vrba za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Pozivaju se svi zainteresirani da temeljem popunjavanja obrasca, koji se može preuzeti ispod ovog teksta, dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi prijedlog Proračuna na e-mail adresu: opcina@gornja-vrba.hr zaključno do 14.12.2023. g.

  • 3 November, 2019
Poziv na prethodno savjetovanje - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Općina Gornja Vrba objavljuje poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Pozivaju se svi zainteresirani da temeljem popunjavanja obrasca, koji se može preuzeti ispod ovog teksta, dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi nacrt Odluke na e-mail adresu: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr zaključno do 10.06.2023. g.

  • 3 November, 2019
Poziv na prethodno savjetovanje - Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka i ostalih kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Općina Gornja Vrba objavljuje poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka i ostalih kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Pozivaju se svi zainteresirani da temeljem popunjavanja obrasca, koji se može preuzeti ispod ovog teksta, dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi nacrt Odluke na e-mail adresu: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr zaključno do 31.05.2023. g.

  • 3 November, 2019
Poziv na prethodno savjetovanje - Odluka o visini grobnih naknada na grobljima Općine Gornja Vrba

Općina Gornja Vrba objavljuje poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini grobnih naknada na grobljima Općine Gornja Vrba. Pozivaju se svi zainteresirani da temeljem popunjavanja obrasca, koji se može preuzeti ispod ovog teksta, dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi nacrt Odluke na e-mail adresu: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr zaključno do 31.05.2023. g.

  • 3 November, 2019
Poziv na prethodno savjetovanje - Odluka o grobljima Općine Gornja Vrba

Općina Gornja Vrba objavljuje poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grobljima Općine Gornja Vrba. Pozivaju se svi zainteresirani da temeljem popunjavanja obrasca, koji se može preuzeti ispod ovog teksta, dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi nacrt Odluke na e-mail adresu: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr zaključno do 31.05.2023. g.

  • 3 November, 2019
Poziv na prethodno savjetovanje - Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Općina Gornja Vrba objavljuje poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gornja Vrba. Pozivaju se svi zainteresirani da temeljem popunjavanja obrasca, koji se može preuzeti ispod ovog teksta, dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi nacrt Odluke na e-mail adresu: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr zaključno do 27.02.2023. g.

  • 3 November, 2019
Poziv na prethodno savjetovanje - Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba

Općina Gornja Vrba objavljuje poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba. Pozivaju se svi zainteresirani da temeljem popunjavanja obrasca, koji se može preuzeti ispod ovog teksta, dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi nacrt Odluke na e-mail adresu: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr zaključno do 27.02.2023. g.

  • 3 November, 2019

Stranica: 1 2